DEMOKRACIE  PŘÍRODY

ekologická hra systémových podobností
Publikace byla vyrobena s finanční podporou PHARE

pro Ministerstvo životního prostředí České republiky

ke zvýšení ekologického vědomí veřejnosti.

Vydal ORIGINÁLNÍ VIDEOJOURNAL

Praha 1996

©  Tomáš Škrdlant          Scientisté se nejvíce ze všeho brání,

aby se ke slovu nedostal „laik”, jakkoliv informovaný,

který by se pokoušel vyvodit z vědeckých teorií a poznatků

přirozené důsledky překračující rámec teorie,

byť i „jenom” jako metaforu, zkušenost a inspiraci.

Zdeněk NeubauerŽádný nebásnický přístup k realitě nemůže být úplný.

John D. Barrow
                                  Obsah

Úvod

Část A   ZMĚNA POHLEDU a ZMĚNA POHLEDEM

Kapitola 1   Politická ekologie?

Kapitola 2  Systém - neúspěšný pokus o definici

Kapitola 3  Co je živé a co ne?

Kapitola 4  Prostředí & organismus & prostředí

Kapitola 5  Část celku a celek části

Kapitola 6  Přirozenost přírody a vývoj vývoje

Kapitola 7     Cesta, cíl, vztah

Kapitola 8  Paměť krajiny a ekologie mysli


Část B  PROBLÉMY LIDSKÉHO SVĚTA

Kapitola 9    Obojživelník, nebo bezdomovec?

Kapitola 10  Požár a běh z kopce

Kapitola 11  Průmyslová revoluce

Kapitola 12  Faire a Laissez-faire

Kapitola 13  Moc, energie a korupce

Kapitola 14  Odpad jako informace

Kapitola 15  Myslím, tedy odděluji


Část C  PŘIROZENOST DEMOKRACIE

Kapitola 16  Moc a způsob vlády

Kapitola 17 Smysl krizí

Kapitola 18  Demokracie přírody

Kapitola 19  Změna pohledem


Doslov o pramenech a inspiracích


Rejstřík


HOME

Tato verze obsahuje oproti tištěné knížce několik oprav a drobných změn textu.

Také kapitola 9 byla přesunuta do části B, neboť tam po smyslu patří. T.Š.