Tomáš Škrdlant - filmografie

 


nar. 1943, vystudoval filmovou režii na FAMU 1962 - 66, v kulturním uvolnění roku 1968 natočil ve Studiu Armádního Filmu (ČAF) tři dokumentární filmy: POTOMCI  (portréty nekonformních mladých lidí té doby, spoluautorka Angelika Hanauerová), POZŮSTALOST 38 (setkání budovatelů a obránců pohraničních opevnění po třiceti letech) a MOST (genius loci soudobé Ostravy v konfrontaci s vyprávěním jejího osvoboditele z roku 1945). Žádný z těchto filmů nebyl nikdy uveden. Na film POTOMCI navázali jeho autoři v roce 1994 dokumentem VLASATÝ STÁT UPROSTŘED HOLOHLAVÉ REPUBLIKY.

 

V letech komunistické cenzůry (tzv. normalizace) se věnoval převážně dokumentární televizní tvorbě z oblasti sportu a motorismu, neboť tam bylo snazší nacházet problémová témata, bez přímého politického kontextu. (Dopink, ekologické dopady individuálního motorismu, osobní automobil jako společenský fetiš a pod.)

Od roku 1990 natočil přes 60 autorských dokumentů, převážně s ekologickou, psychologickou a sociologickou tematikou.

V roce 1996 vydal knížku Demokracie přírody a na Masarykově univerzitě v Brně vede od roku 2000 semináře nelineárního myšlení.

Je spoluautorem knihy Skrytá pravda země (Zdeněk Neubauer, Tomáš Škrdlant, Mladá Fronta edice Kolumbus 2005).


 

 

STROMY V NÁS  - 1989  (Krátký film Bratislava - Koliba)
Úvaha o podobnosti stromu a plic.

SPORT A POLITIKA  - 1990  (ČT)
Vrcholový sport ve službách totalitních ideologií, od Hitlera a Stalina až po Husáka.

VÍTĚZSTVÍ BEZ PORAŽENÝCH  - 1990   (ČT)
Sport i životy mentálně postižených.

SOUVISLOSTI TOPENÍ  - 1990   (ČT)
Ekologické, sociální i energetické dopady spalování fosilních paliv.

POHYB VLASTNÍ SILOU  - 1990  (pro Ministerstvo životního prostředí)
Cyklistika jako nejúčinnější přeměna energie v pohyb.

EKOLOGIE BAROKA - 1990 (pro Výzkumný ústav architektury)
Srovnání barokního zemědělství a životního stylu se současností.

ORWELLŮV ROK, aneb vzpomínky na neuskutečněnou budoucnost  - 1991 (ČT)
Porovnání Orwellovy vize totalitní společnosti roku 1984 se skutečností téhož roku v komunistickém Československu.


KRAJINA NIKOHO  - 1992  (ČT)
Příčiny ekologické devastace Sudet, znovuosídlených po poválečném nuceném vystěhování německého obyvatelstva.

JÁDRO VĚCI - 1992   (ČT)
Rozhovory s obhájci i odpůrci jaderné energetiky.

SEVER PROTI JIHU? - 1992  (ČT)
Hledání skutečné souvislosti mezi uhelnými elektrárnami na severu a atomovou elektrárnou na jihu Čech.

OTÁZKY PŘED POTOPOU - 1992   (ČT)
Dialogy o globální ekologické hrozbě s J.Y. Cousteauem, Václavem Havlem, Erazimem Kohákem, Václavem Bělohradským,

Josefem Vavrouškem, Ivanem Dejmalem, Hanou Librovou a několika malými dětmi.

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ DUŠE - 1992   (Originální Videojournal pro ČT)
Hledání smyslu duševní nemoci.

BITEVNÍ POLE SPÁSY  - 1992   (Originální Videojournal pro ČT)
O bezdomovcích a návratu jedné armády.

TEMELÍNSKÉ POCHYBNOSTI  - 1993   (ČT)
Montáž televizního zpravodajství za posledních 10 let, srovnávající přístup současné české vlády k jaderné energetice

s přístupem komunistů.

POPEL NA HLAVU - 1993  (Originální Videojournal)
Cítí obyvatelé severních Čech nějaký podíl na devastaci kraje?

PAMĚŤ ZTRACENÝCH VESNIC - 1993  (Originální Videojournal)
Příběh Holešic, jedné ze 112 obcí, zničených kvůli těžbě uhlí.

CO NÁM CHYBÍ KE ŠTĚSTÍ  - 1993  (Originální Videojournal)
Po čem touží severočeské děti ?

OBRAZY Z DĚJIN PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE  - 1993   (Originální Videojournal)
Ekologický dějepis severních Čech.

AS IF FROM ANOTHER WORLD  - 1994  (Channel Four Television, Velká Británie)
Vznik neobvyklého animovaného filmu, zobrazujícího vnitřní svět dětí z libereckého Jedličkova ústavu.


KDO JE CHUDÝ A KDO BOHATÝ - 1994   (Asociace FILM & SOCIOLOGIE)
Anatomie chudoby a bohatství v postkomunistické společnosti.


VLASATÝ STÁT UPROSTŘED HOLOHLAVÉ REPUBLIKY  - 1994  (Asociace FILM & SOCIOLOGIE)
O společenské nekonformitě před čtvrt stoletím a dnes.

JE ENERGIE ČESKÉHO VENKOVA OBNOVITELNÁ?  - 1994
Pátrání po obnovitelných energetických zdrojích u nás a v Rakousku.

CO PŘINÁŠÍ ŘEKA  - 1995
O nedělitelnosti ekologických problémů vesnic v Podbrdsku, spojených řekou Litavkou.

HOMO ECONOMICUS  - 1995   (Asociace FILM & SOCIOLOGIE)
Portrét extrémně liberálního amerického ekonoma Gary Beckera, který při své návštěvě Prahy navrhl zprivatizovat i Karlův most.

ČLOVĚK ČLOVĚKU  - 1995  (Originální Videojournal pro ČT)
Psychoterapie lidí, kteří prošli mučením.

PŘÍBĚH ROHANOVA BUKU  - 1995  (pořad ČT Lapidárium)
Přibývá automobilů a ubývá stromů. Souvisí to spolu?

VZPOMÍNKY NA SERIÁL  - 1995  (ČT)
Podíl Dietlova televizního seriálu Muž na radnici, na devastaci historických jader českých měst.

OKNO DO DUŠE UMÍRAJÍCÍCH  - 1996  (Asociace FILM & SOCIOLOGIE)
Dokumentární pátrání, jestli je vědomí smrti důležité pro život.

ANTE FINEM   - 1996  (pro Ministerstvo zdravotnictví)

Vztah ke smrti a umírání z pozice zdravotníků i pacientů. 3 díly.

 

HOTEL SVĚT - 1996  (Originální Videojournal pro PHARE)
Podobá se hotel světu? Nebo se začíná svět podobat hotelu? Ekologická metafora.

MAMINKY A MIMINKA - čtyři dokumentární příběhy - 1996  (Originální Videojournal pro ČT)
Různé osudy těžce postižených a rodiči zavržených dětí.

OBĚTI PŘEŽITÍ  - 1997  (Originální Videojournal pro ČT)
Časosběrný příběh matky a syna po autonehodě.

ŠKOLA DEMOKRACIE?  - 1997  (ČT)
Co se děti ve školách doopravdy učí.

GENIUS LOCI  - 1998   (Originální Videojournal pro ČT)
Filmová studie předmětného vztahu ke skutečnosti.

OTÁZKY A ODPOVĚDI  - 1998  (ČT)
1. díl cyklu Hledání otevřené společnosti.

TYRANIE VĚTŠINY - 1998  (ČT)
2. díl cyklu Hledání otevřené společnosti.

KDO BUDE HLÍDAT HLÍDAČE?  - 1998  (ČT)
3. díl cyklu Hledání otevřené společnosti

NÁVYK NA DROGU  - 1999   (Originální Videojournal pro ČT)
1. díl cyklu Magická moc energie.

TVRDÉ A MĚKKÉ CESTY  - 1999  (Originální Videojournal pro ČT)
2. díl cyklu Magická moc energie.

ENERGIE A MOC - 1999  (Originální Videojournal pro ČT)
3. díl cyklu Magická moc energie.

PRÁVO VĚDĚT - 2000  (ČT)
Jsme pro vstup do Evropské unie dostatečně informačně otevření?
4. díl cyklu Naskočíme?

ŽIVOTNÍ NEZBYTNOST RECYKLACE  - 2000   (ČT)
Proč nesplňujeme požadavky Evropské unie pro zacházení s odpady a s obaly?
6. díl cyklu Naskočíme?

S ROMY DO EVROPY  -  2000   (ČT)
Pátrání, je-li česká demokracie vládou ústavy a lidských práv, nebo pouhou vládou silnějšího.
7. díl cyklu Naskočíme?

EKOHISTORIE  - 2000  (ČT)
Vývoj občanského environmentálního hnutí za komunistů a dnes.

ODMÍTÁNÍ a PŘIJETÍ  - 2000  (Originální Videojournal pro ČT)
Časosběrný dokument mapující osudy 4 postižených dětí od roku 1993 do roku 2000.

MNOHO HLASŮ  -  2001   (ČT)
Občanské iniciativy jako třetí síla ve společnosti – ani trh, ani stát.

HLEDÁNÍ MOUDROSTI STÁŘÍ  - 2002  (Asociace FILM & SOCIOLOGIE)
Návrat stáří a stárnutí do našich životů.


DĚTSKÝ SVĚT DROG  - 2002   (ČT)
Dvě cesty ke drogám a zase zpátky.  2. díl cyklu Když musíš, tak musíš?

ZTRÁTA A NALEZENÍ SEBE SAMA  - 2002  (ČT)
Drogy a spiritualita – Bůh, nebo ďábel?   7. díl cyklu Když musíš, tak musíš?

ZASTUPITELÉ PROTI OBČANŮM? - 2003    (pořad ČT NEDEJ SE)

Občanské iniciativy a „zastupitelská“ demokracie.

 

DÍTĚ V NEMOCNICI  - 2003   (ČT)
Když je dítěti nejhůř, oddělíme ho od rodičů. Musí to být?

PRÁVO ŽEBRAT?  - 2003   (ČT)
Almanach pražských žebráků

MYŠLENÍ VODY  - 2004   (Ministerstvo životního prostředí pro ČT)
Nabídka jiného přístupu ke skutečnosti

NEMUSÍTE TO NAZÝVAT NÁBOŽENSTVÍM...    - 2005   (Asociace FILM & SOCIOLOGIE)
Příběh Švýcarky a Čecha, kteří změnili stovkám lidí život, i pohled na život

28 min.

 

MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE  - 2005   (Asociace FILM & SOCIOLOGIE)
Příběh Švýcarky a Čecha, kteří změnili stovkám lidí život, i pohled na život

76 min.

 

HLEDÁNÍ EKOLOGICKÉHO MYŠLENÍ  - 2006  (Sluňákov o.p.s.)

Volná i svévolná koláž dění na Ekologických Dnech Olomouc v letech 2005 a 2006.

75 min.

 

ŽIVOT NA DLUH  - 2006   (ČT)

Žijeme-li na dluh, nespotřebováváme svou vlastní budoucnost?

28 min.


HLEDÁNÍ DOBRÉ SMRTI  - 2006  (ČT)

Zemřít musíme všichni, ale někdy možná můžeme rozhodnout jak. Existuje „dobrá smrt“?

57 min.

 

CO JSME MY, BUDETE I VY...  - 2007  (ČT)

Třetí věk v třetím tisíciletí.

28 min.

 

ŽIVOTY DĚTÍ - 2007  (ENERGEIA o.p.s.)

Nadační fond Klíček se věnuje nemocným a umírajícím dětem i jejich rodinám.

28 min.

 

NEZAPOMÍNÁNÍ  - 2008  (Židovské muzeum Praha)

Monology tří žen a dvou mužů. Vzpomínky na dětství v holocaustu.

43 min.

 

NEVÍTANÍ  -  2009 (Studio KF s.r.o.)

            Příběhy o zavržení a návratu. Časosběrný dokumentární film

            95 minut


LOKÁLNÍ a GLOBÁLNÍ: O smyslu blízkoti  -  2010 

            Ekonomická lokalizace v Čechách a Spojeném Království

            49 minut


PRAGUE Needs a REVOLUTION -  2011 (Asistence o.s.)

            Překážková dráha pražské dopravy

            24 minut


PŘIBLIŽOVÁNÍ -  2011 (Asistence o.s.)

            Film o rozpouštění bariér

            62 minut


I am Like a Tiger  -  2011 (Studio KF s.r.o.)

            Posledních sto metrů maratónu

            42 minut


HOME