Doslov o pramenech a inspiracích


Pro větší stylovou jednotu (a částečně i z pohodlnosti) používám přímé citace z cizích textů jen tam, kde je to nezbytně zapotřebí. Častěji však podávám svou vlastní zprávu o názorech jiných autorů, která se často prolíná s mými asociacemi, souhlasnými i polemickými. Navzdory grafickému odlišení i rejstříku použité literatury by snadno mohl vzniknout dojem, že mé znalosti jsou úplnější a myšlenky hlubší, než tomu ve skutečnosti je. Proto cítím potřebu na závěr připomenout i dodat, že:

> Titulní téma demokracie jako bytostné povahy skutečnosti pochází od Zdeňka Neubauera, zvláště pak z jeho studie Pluralita, svoboda a

demokracie z hlediska „ontologie stvoření”, ale též z mnoha dlouhých a krásných rozhovorů, které jsme vedli na toto a jiná témata. Z nich čerpají mimo jiné i úvahy o jednotě v rozmanitosti, o odpadu jako informaci a také interpretace darwinovského survival of the fittest jako přežití toho, kdo nejlépe zapadne do kontextu.

Tam, kde uvádím doslovné citace jeho myšlenek, jsou datované “(1993)”, pocházejí-li ze jmenované studie, nebo “(1996)”, pakliže zazněly v rozhovorech nad rukopisem této knihy.

> O evolučním pokroku Juliana Huxleyho jsem se dočetl v Karlu Popperovi.

>  Bohužel pouze odtamtud pocházejí i mé znalosti Platónovy polemiky s demokracií.

>  Ač nemám rád citace z citací, dopouštěl jsem se jich často a také Bedřicha Engelse cituji z Josefa Stalina (kterého však necituji).

>  O myšlení jako základní vlastnosti všeho živého jsem se dočetl až u Gregory Batesona, avšak s pocitem, že „něco takového jsem už dávno věděl, konečně to však někdo formuloval”.

>  Mnohé o vztazích v krajině i s krajinou jsem nahlédl v severních Čechách, o jejichž ekologické devastaci jsem natočil čtyři dokumentární filmy.

>  Příklad běhu z kopce je inspirován „klopýtnutím, nutícím k dalšímu klopýtání”, na kterém Erich Jantsch vysvětluje funkci nerovnováhy v řádu dosahovaném skrze fluktuace.

>   Podíl psychické roviny na celém popisovaném ději, jakož i následující funkce fluktuací při vytváření cestiček v parku, jsou opět nápady Zdeňka Neubauera.

>   Liberální ekonomické názory Gary Beckera pocházejí z jeho knížky Ekonomický přístup k lidskému chování a z rozhovorů, které jsem s ním natočil pro film Homo Economicus.

>   O disipativních strukturách a řádu skrze fluktuace jsem četl v Prigoginovi a Jantschovi, ale pochopil jsem až po trpělivém vysvětlování Zdeňka Neubauera.

>   O tom, že mapa není krajina, ale jeden z mnoha možných popisů skutečnosti, jsem četl v Gregory Batesonovi, který však sám rozvádí myšlenku, kterou převzal od jistého Korzybského, o němž jinak nevím nic.

>   Správnost výzkumů dokazujících, že sovy svým rozmnožováním reagují s předstihem na počet myší, které se teprve narodí, mi potvrdil Zdeněk Neubauer.

>  Co zde neuvedeno, to jsem četl, slyšel, viděl nebo zažil někde jinde.

T.Š.


následuje REJSTŘÍK


zpět k OBSAHU