REJSTŘÍK citovaných autorůSnažím se odkázat k titulu obsahujícímu autorovy myšlenky, které v textu zmiňuji či cituji, ale vždy se mi to nepodařilo. Též se snažím u většiny citovaných či zmiňovaných osob uvést základní data, informace o národnosti a profesní orientaci. To mně, laikovi, chybělo v rejstřících většiny knih.


Adler, Alfred (1870-1937) rakouský psycholog a lékař. Über den nervösen Character / J. S. Bergmann, Wiesbaden 1912

Agricola (1494-1555) vl. jménem Georg Bauer, lékař a mineralog. Jiřího Agricoly Dvanáct Knih o Hornictví a Hutnictví / Praha, Národní technické muzeum 1976 (reprint)

Aristotelés (384-322 př. Kr.) řecký filosof

Ashby, W. Ross Kybernetika / Orbis, Praha 1961

Bacon, Francis (1561-1626) britský filosof a státník

Barrow, John D. (*1952) americký astronom. Teorie všeho. Hledání nejhlubšího vysvětlení / Mladá fronta, edice Kolumbus 1996

Bateson, Gregory (1904-1980) americký antropolog, psychiatr a kybernetik britského původu. Steps to an Ecology of Mind / Ballantine, New York 1978   -  Mind and Nature - A Necessary Unity / Bantam, New York 1980

Becker, Gary Stanley (*1930) americký ekonom, Nobelova cena 1992. The Economic Approach to Human Behavior /The University of Chicago Press /  Rozhovory pro dokument nadace Film & Sociologie „Homo Economicus” , Praha 1995

Bentham, Jeremy (1748-1832) britský právník a filosof

Bertalanffy, Ludwig von (1901-1972) General System Theory / Penguin University Books 1973

Darwin, Charles Robert (1809-1882) britský biolog. O vzniku druhů přirozeným výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život / Praha ČSAV 1953

Goldsmith, Edward Superscience - its Mythology and Legitimisation / The Ecologist 5/1981 (Polemika s nelineární termodynamikou)

Gould, Stephen Jay (*1941) americký paleontolog. Pandin palec / Mladá Fronta, edice Kolumbus 1988

Heilbroner Robert L. (*1919) americký ekonom. The Worldly Philosophers / New York 1986

Hérakleitos z Efesu (540-480 př. Kr.) řecký filosof

Huxley, Julian (1887-1975) britský biolog a genetik (in Karl Popper: Otevřená společnost)

Illich, Ivan (*1926) americký sociální kritik rakouského původu. Energy and Equity / Calder & Boyards, London 1974

Jantsch, Erich (1929-1980) americký astrofyzik. The Self-organizing Universe / Pergamon Press 1983

Korzybski A. (in Bateson Steps to an Ecology of Mind) Science and Sanity / New York, Science Press 1941

Lovins, Amory Bloch (*1947) americký fyzik, energetický poradce. Soft Energy Paths / Penguin Books 1977

Morin, Edgar (*1921) francouzský sociolog. Science avec conscience / Seuil 1990

Mumford, Lewis (*1895) americký historik techniky a architektury. Technika a civilizace / Práce, Praha 1947

Neubauer, Zdeněk (*1942) biolog a filosof. Pluralita, svoboda a demokracie z hlediska „ontologie stvoření” / revue Prostor

č. 26/1993

Novak, Michael (*1933) americký kazatel slovenského původu. Duch demokratického kapitalismu / Občanský institut, Praha 1992

Odum, Eugene (*1913) americký ekolog. Ecology - The Commonsense Approach / The Ecologist 7/1977

Pascal, Blaise (1623-1662) francouzský matematik, fyzik a filosof (in Morin Science avec conscience)

Platón (427-348/7 př. Kr.) řecký filosof (in Karl Popper: Otevřená společnost)

Popper, Karl Raimund (1902-1994) britský filosof rakouského původu. Otevřená společnost a její nepřátelé / OIKOYMENH, Praha 1994

Prigogine, Ilya (*1917) belgický chemik a filosof ruského původu, Nobelova cena 1977. Nová aliance in Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 4-5/1984

Robinson, John Legitimisation for a Failing System / The Ecologist 6/1982 (Polemika s nelineární termodynamikou)

Samuelson, Paul Anthony (*1915) americký ekonom, Nobelova cena 1970. Economics / McGraw-Hill 1973

Sartori, Giovanni (*1924) americký politolog italského původu. Teória demokracie / Archa, Bratislava 1993

Schumacher, Ernst F. (1913-1977) německý ekonom. Small is Beautiful: Economics as if People Mattered / Harper & Row, New York 1973

Serres, Michel (*1930) francouzský filosof. (In Morin Science avec conscience)

Smith, Adam (1723-1790) skotský ekonom. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů / Praha, SNPL 1958

Tocqueville, Alexis de (1805-1859) francouzský spisovatel a politik. Demokracie v Americe / Praha, LN 1992

Weizsäcker, Carl Friedrich von (*1912) německý fyzik a filosof. Ideme v ústrety asketickej kultúre? / Archa, Bratislava 1995

Wiener, Norbert (1894-1964) matematik a filosof, zakladatel kybernetiky. Kybernetika, neboli řízení a sdělování v živých organismech / Praha, SNTL 1960


zpět k OBSAHU